T O P
UntappedGG

Do you enjoy Angels as a Deck Archetype in Standard? Esper Angels: https://mtga.untapped.gg/meta/decks/1115/esper-angels/AAQAAQSNBYbRGs6zB6hEA97VGuSXA7rDAgaIBcsMwcoayZADi8UChtgBCJPdGuaxApcFvwFVipgE5p8BEAADAAABk9YaAAAA?format=standard&tab=overview Mono-White Angels: https://mtga.untapped.gg/meta/decks/970/mono-white-angels/AAQAAQHhiSIE3tUaNYwH6rgCAcSOHQj5jh2kBwewpgH-xQPCSxAoARCIBQMAAZPWGgAAAAA?format=standard&tab=overview Orzhov Angels: https://mtga.untapped.gg/meta/decks/1040/orzhov-angels/AAQAAQGT1hoH\_ZAd16sBEqvuAesF8JwCYAOQlB3NWKzhBAeNBYbYGuaxAqsHipgE5p8BEAEIiAUDAAABk9YaAAAA?format=standard&tab=overview


King_Brass

Lol Life gain decks, I am not surprised. They are blowing up everywhere.