T O P

  • By -

FriendlyTennis

Jakiś mięsiąc temu znalazłem [grafikę](https://www.reddit.com/r/poland/comments/ncl6l5/i_saw_this_on_reurope_today_anyone_know_what_is/), która pokazuje, że kapitał w Polsce nie jest głownie w rękach bogatych, jak w innych bogatych krajach.


zabickurwatychludzi

- bezpośredni wynik "pułapki średniego wzrostu". Ludzie w kraju osiągają stosunkowo niewielki dochód, którym się zadowalają i dalej, na którym się "zatrzymują". Nieliczni przejawiający ambicje emigrują, by tam rozwijać swoją działalność. System nakłania ludzi do wyjazdu (bo przecież ci wyjeżdżają najczęściej w trakcie, lub zaraz po studiach, czyli w wieku, w którym stanowią największy potencjał rozwojowy dla kraju. Dzieje się to m. in. za sprawą funkcjonującego na przestrzeni wielu lat (co za tym, zdążyło wykształcić się pokolenie nie znające innych realiów) nieprzystający model edukacyjny, przeregulowany rynek oraz nader nieprzyjazny system prawny i podatkowy. Rzecz jasna otwarte granice nie są tu bez wpływu, ale nie stanowią przyczynku, a jedynie potęgują problem. Co ciekawe obecni decydenci zauważają problem, nawet uznają, tudzież uzawali (por. "Plan Morawieckiego"), za węzłowy. To jakie przeciwdziałania przedsięwzięto mogę, mniemam, pozostawić bez komentarza. to na początku to nie miał być punktor a myślnik


Niekumaty_

Huh?