T O P

1965’ [seiko] 6218-8950 today. Baby Grand Seiko

1965’ [seiko] 6218-8950 today. Baby Grand Seiko